logo2.jpg

Lægehuset i Ulsted

 Ved Speciallæge i almen medicin

Dan Krusenstjerna-Hafstrøm

Links


 

Udleveringsbestemmelsen for en række opioider bliver ændret til A§4. Det betyder, at langt de fleste opioider nu får samme udleveringsbestemmelse.

Lægemiddelstyrelsen har besluttet at ændre udleveringsbestemmelsen for en række opioi-der, så alle opioider med undtagelse af codein-kombinationspræparater får udleveringsbe-stemmelsen A§4. Denne beslutning bakkes op af Lægemiddelnævnet.

At et lægemiddel får udleveringsbestemmelse A§4 betyder, at det bliver underlagt en sær-lig overvågning, fordi det eksempelvis indeholder euforiserende stoffer, eller fordi det er forbundet med risiko for misbrug og afhængighed.

I dag har lægemidler, som indeholder morfin, fentanyl, hydromorphon, methadon, ketobe-midon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, sufentanil og tapentadol allerede udleveringsbe-stemmelsen A§4. Men snart får også lægemidler, der indeholder buprenorphin, codein, nalbuphen, opium samt tramadol udleveringsbestemmelsen A§4.

Beslutningen om ændringen af udleveringsbestemmelsen er meldt ud til markedsføringsin-dehaverne, som har mulighed for at komme med indsigelser i forhold til, hvornår ændrin-gen af udleveringsbestemmelsen kan træde i kraft.

det er besluttet at bekendtgørelsen træder i kraft 1/1 2018 og det betyder disse midler kun kan bestilles og ordineres ved fremmøde

 


Lægehuset i Ulsted   |   Vestergade 17 Ulsted   |   9370 Hals   |   Tlf 9825 4500   |   Fax 9825 4880
administration