logo2.jpg

Lægehuset i Ulsted

 Ved Speciallæge i almen medicin

Dan Krusenstjerna-Hafstrøm

Praktisk information


Telefontid dagligt mellem kl. 8 til 9

I telefontiden er lægen og sygeplejerskerne ved telefonen for kortere samtaler, telefonisk rådgivning, svar på undersøgelse samt anmodning om sygebesøg. Spørgsmål der ikke kan afklares ved kort telefonsamtale, henvises derfor til konsultation i klinikken.

 

Undgå venligst opringninger vedrørende tidsbestilling og medicinbestilling i lægens og sygeplejerskens telefontid kl. 8 ti lkl. 9 undtagen i akutte tilfælde, da det blokerer telefonlinjerne  for dem der skal tale med lægen eller sygeplejersken.

 

Konsultation via internettet

Vi har en hjemmeside hvorigennem du kan kontakte lægen og modtage svar. Se venligst faneblad E-konsultation.

 

Konsultation ved læge

Vi har en åben konsultation ved lægen mellem kl. 09:00 og kl. 10:00. Man kan møde op til denne mellem kl. 8:00 og kl. 10:00.

 

I den åbne konsultation behandles kun akutte problemer ved flere eller større problemer henvises til tidsbestilling.

 

Man kommer ind i den rækkefølge, man møder op. Hvis konsultationer går ud over kl. 10:30, vil de patienter, der kommer i tidsbestillingen gå forud. Patienter, der af lægen eller personalet vurderes til akut hjælp, går forud for alle andre.

 

Der er tidsbestilling hos lægen fra kl. 10:30 til kl. 11:30 dagligt og igen fra kl. 13:00 til kl. 16:00 dog torsdag til kl. 18:00 og fredag til kl. 15:00.

 

Lægen kører dagligt sygebesøg fra kl. 12:00 til kl. 13:00.

 

Konsultation ved sygeplejersken

Fastende blodprøver fra kl. 08:15 til kl. 9:00 man kommer ind i den rækkefølge man møder op. Bestil tid til dette.

 

Konsultation og vejledning vedrørende kroniske sygdomme som hypertension, COL, livsstilssamtaler og diabetes skal der bestilles tid til.

 

Fornyelse af recepter bedes foretaget mellem kl. 09:00 og 11:30 ellers kan man ikke forvente at medicinen når frem til udleveringsstedet før næste dag. Sygeplejerskerne varetager receptfornyelserne. 

 

Sygeplejerskernes ekspertområder

  • Generelle prøver f.eks. blod- og urinprøver mm.
  • Sårpleje dvs. trådfjernelse, clipsfjernelse og mindre småskader.
  • Allergiudredning gennem priktests og blodprøver.
  • Udenlandsvaccinationer.
  • Rygestopkursus.
  • Livstilssygdomme.

Sygeplejerskerne tager jævnligt på kurser og er derfor fagligt opdaterede.

 

OBS ovennævnte funktioner kræver tidsbestilling bortset fra akutte skader.

 

Sygeplejerskerne kører sygebesøg efter nærmere aftale.

 

Sygebesøg

Vi er underlagt overenskomsten mellem Danske Regioner og må ikke aflægge sygebesøg kun fordi det er mest bekvemt for patienten. Lægen eller sygeplejersken er forpligtet til at vurderer, om sygdomstilfældet nødvendiggør lægebesøg eller sygeplejerskebesøg i eget hjem, eller om patienten kan transporteres til lægehuset.

 

Ønskes sygebesøg af lægen skal det aftales telefonisk. Sygebesøg vil vanligt aflægges mellem kl. 12:00 og 13:00

 

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at komme til den aftalte tid, helst i god tid. Tak!

 

Lægejournal

Lægen har pligt til at føre journal over sit arbejde. Vi kommunikerer elektronisk med sygehuse, apoteker, speciallæger, laboratorier m.m.

 

Vi modtager således alle svar og undersøgelsesresultater elektronisk og de indgår i din elektroniske journal.

 

Alle henvisninger bliver ekspederet inden patienten forlader praksis.

 

Alle patienter har adgang til deres egen elektroniske journal. Lægen har ikke adgang til andre lægers journaler eller notater uden din og den anden læges accept. Nytilmeldte patienter, skal således give os deres accept før vi kan rekvirerer deres journal.

 

Andre patienter eller pårørende har ikke adgang til oplysninger fra din journal med mindre der foreligger skriftlig accept.

 

Offentlige sociale myndigheder har adgang til alle oplysninger fra din journal også uden din accept. Men er underlagt offentlighedsloven og indhentning af oplysningerne skal være begrundede og officielle.

 

Forsikringsselskaber og lignende kan kun mod din skriftlige accept få adgang til oplysninger og kun i begrænset omfang og kun om det sagen drejer sig om.

 

Gensidig respekt

Vi forsøger at behandle dig med respekt for dine holdninger og værdighed. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du fortæller os, hvis vi overtræder dine grænser eller træder på dig. Vi gør det ikke med vilje men det kan være svært at undgå.

Vaccinationer:

 

Gratis influenzavaccination tilbydes

Førtidspensionister

personer fyldt 65

kronisk syge ( Hjertesyge , lungesyge, diabetes, nedsat imunforsvar)

Stærkt overvægtige

Gravide efter 12 Graviditetsuge

 

Influenzavaccination til personer

under 65 år kr. 150

vaccination efter aftale . Ring eller mail venligst for en tid

 

 

Vi bliver kun bedre behandlere, hvis vi får et modspil og en god gensidig kommunikation.

 

 

laegehuset_del_2_005.jpg Billede_006.jpg
 laegehuset_del_2_013.jpg laegehuset_del_2_010.jpg
 laegehuset_del_2_007.jpg  laegehuset_del_2_008.jpg
 laegehuset_del_2_009.jpg  laegehuset_del_2_025.jpg
 laegehuset_del_2_017.jpg  laegehuset_del_2_037.jpg
   laegehuset_del_2_023.jpg
   
   

Lægehuset i Ulsted   |   Vestergade 17 Ulsted   |   9370 Hals   |   Tlf 9825 4500   |   Fax 9825 4880
administration